Fakturera utomlands utan eget företag

Jobba utomlands och fakturera utan eget företag

Bor och jobbar man utomlands brukar det oftast vara lägre skatter än jämfört med hemma. Det kan därför vara onödigt att använda dom traditionella företagen i Sverige som erbjuder tjänsten att “fakturera utan eget företag” då du får ut mindre pengar av en svensk lön eftersom skatten är högre i Sverige. Då kan det vara smartare att få ut lönen i det landet du jobbar i eftersom du får ut mer pengar efter skatt.

Remote work har blivit allt vanligare de senaste åren och behovet av att vara knuten till en specifik fysisk plats har minskat avsevärt i och med den digitaliserade arbetsmarknaden.

Jobba som egenanställd i utlandet

Ett företag som kan hjälpa till när du vill fakturera utan eget företag utomlands är Frilansgruppen som är ett egenanställningsföretag som hjälper frilansar och oberoende konsulter utomlands att bedriva sin verksamhet, utan att behöva bilda egna företag.

Ett egenanställningsföretag fungerar ungefär som en arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Du kan som frilans, konsult eller digital nomad fakturera utan eget företag utomlands och låta exempelvis Global Worker sköta utbetalningar av ersättning och skatter.

För de som jobbar som frilans eller konsult utomlands är det viktigt att veta vad som gäller beträffande ersättning och skatter mm. Ofta kan det vara väldigt förmånligt att vara egenanställd när du jobbar utomlands och Freelance Finance Group hjälper till att reda ut begreppen och ser till att frilansaren får så mycket betalt som möjligt för sitt arbete.

På deras hemsida kan frilansare och konsulter registrera sig och söka uppdrag, utbildningar, boende och försäkringar. Tjänsten är tänkt som en helhetslösning för den som är egenanställd utomlands frilansaren eller den digitala nomaden, som här enkelt kan fakturera utan eget företag.

För företag kan det även vara förmånligt och ibland nödvändigt att lägga ut sin lönehantering på ett externt företag och då fungerar det bra att outsourca hela lönehanteringen för att slippa en stor administrativ bit av verksamheten för att istället koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

90% vill fortsätta jobba på distans

Branding siten Buffer gav i år ut en rapport där 2300 deltagare fick uttala sig om remote work. Över 90% av deltagarna sade att de vill fortsätta att arbeta på distans efter Pandemin som uppstod 2020. Det ger en tydlig bild av hur framtiden ser ut för distansarbete. 97% av de tillfrågade uppger att de skulle fortsätta jobba helt eller delvis på distans om de fick välja.

Vad är det då som lockar med att jobba på distans? Enligt svaren uppges flexibilitet som den största orsaken. Friheten att själv kunna bestämma över sitt schema toppar listan (32%). På andra plats kommer möjligheten att själv kunna välja från vilken plats man jobbar ifrån (25%). 2020 innebar ett skifte i hur vi arbetar och en avgörande faktor för distansarbete. Året har påverkat arbetsmarknaden och hur vi ser på distansarbete, det är redan nu ett naturligt implement i de flestas arbetsliv och kommer förmodligen att fortsätta så under många år framåt.

Att slippa pendla till jobbet lockar många

År 2019 genomförde Svenska Nomader en annan undersökning om inställningen till distansarbete. Då visste nog ingen hur aktuellt det skulle bli ett år senare. Nu har Svenska Nomader följt upp den undersökningen såhär 2 år senare. 555 personer inom främst IT, tech, HR och Marknadsföring har svarat och många av svaren liknar dem i den första undersökningen med vissa skillnader.

Den första undersökningen visade att 75% av de tillfrågade beskrev att få mer gjort och kunna planera din egen tid som den största fördelen. Årets undersökning visar fortfarande att det är möjligheten att vara mer produktiv som lockar men en ännu större del (60%) anser att det bästa med distansarbete är att slippa pendla till jobbet!

Framtiden ser spännande ut för den digitala nomaden och distansarbetaren, möjligheten att kunna jobba där du vill vara och enkelt kunna få betalt och sköta skatteinbetalningar och annat på ett smidigt sätt kommer att vara viktigt den kommande tiden och Frilansgruppen ligger i framkant när det kommer till dessa faktorer. Teamet bakom Freelance Finance Group tror starkt på att växa internationellt och redan idag är webbsidan www.frilansgruppen.com och fakturaverktyget översatt till engelska.

Fakturera utomlands utan eget företag

Vanligare att ta med jobbet på distans när man flyttar

Siten Placebrander har intervjuat Maria S Wiklander, som varit med att grunda The Remote Lab I Östersund. Maria har själv jobbat på distans i många år och hon tar upp Östersund som ett exempel på att ta med sig jobbet på distans och flytta till ett område på grund av livsstil och fritidsintressen.

“-The Remote Lab samlar kompetensen som redan finns inom remote work och kompletterar den med egna studier. Omvärldsbevakningstjänster, rapporter och attitude scans kommer att hjälpa företag med allt från struktur och arbetssätt till tekniska lösningar som internkommunikation och dokumentdelning men även de mjuka värdena är viktiga.”

Remote Work – vem styr utvecklingen?

Remote working, eller distansarbete kommer att bli allt vanligare i framtiden och Maria berättar att hon tror att arbetstagarna kommer att styra utvecklingen. Dagens gymnasieungdomar kommer redan att ha stor vana av distansarbete och många universitetsutbildningar ges på distans. Att läsa en utbildning på ett utländskt universitet fast på distans är inte heller ovanligt. Den stora omställningen kommer att ligga hos arbetsgivarna men
2020 års pandemi har snabbat upp processen.

Jobba hemifrån, från ett café eller på ett co-working space

På The Remote Lab tror man inte att alla kommer att jobba på distans hela tiden. Begreppet distansarbete har under Covid-tider blivit synonymt med att arbeta hemifrån men att sitta på ett café eller på ett co-working ställe är också distansarbete. Många kommer nog att fortsätta arbeta på kontor i framtiden men vi kommer förmodligen att se en stor variation, framförallt varifrån vi arbetar.

Livsstil och trender avgör valet av platser

I New York t.ex ser vi att efterfrågan på dyra adresser sjunkit i takt med att behovet av kontorsyta minskar. Samtidigt ökar efterfrågan på co-working ställen i utkanterna av staden då pendlingsavstånden blir kortare och bilköerna färre.

Maria tror att livsstilen kommer att vara avgörande för vart vi väljer att bosätta oss. Man kommer att välja ett boende där man också kan få en livsstil som passar snarare än där man får arbete.