Jobba som läkare utomlands 

Jobba som läkare utomlands 

För dig som vill jobba som läkare utomlands väntar otroligt många värdefulla upplevelser och erfarenheter. Du har en chans att göra skillnad för en hel befolkning men också en möjlighet att stärka dig själv. Både på ett personligt plan men även karriärmässigt.

Om du ska jobba som läkare utomlands är det viktigt att du noga ser över vad du behöver förbereda innan du flyttar. Dokument, arbetsvillkor och hur du får din läkarlegitimation erkänd kan variera mycket beroende på vart du vill arbeta.  

Vare sig du vill jobba som läkare utomlands under en längre period, göra en insats tillsammans med en hjälporganisation eller genomföra din ST utomlands så finns det möjligheter för dig. Många väljer att jobba som läkare utomlands för att stärka sitt CV. Men det kan även vara specialistutbildningar, löner och arbetsvillkor som lockar. 

Se alla tillgängliga jobb utomlands här

Jobba som läkare inom EU

Som svensk medborgare behöver du inte ansöka om visum eller arbetstillstånd för att jobba som läkare utomlands. Så vida att du väljer att arbeta inom EU. Vill du däremot stanna längre än tre månader behöver du registrera dig i det nya landet. Det brukar vara en relativt enkel process även fast det inkluderar en del pappersarbete. Du som svensk medborgare kan alltså inte bli nekad att arbeta i ett annat EU-land. 

För att underlätta rörelsefriheten i Europa godkändes år 2005 en förordning om erkännandet av yrkeskvalifikationer (2005/36) av Europaparlamentet. Det innebär att du med din svenska läkarlegitimation har rätt att utöva ditt yrke i en annan medlemsstat. Utan att du behöver genomgå ytterligare utbildningar eller behöva besitta vissa språkkunskaper. 

Däremot måste du lämna in en ansökan till landets motsvarighet till svenska socialstyrelsen. Du kan även behöva att svenska socialstyrelsen utfärdar en del intyg för att du ska få erkännande av dina kvalifikationer när du ska jobba som läkare utomlands. 

Inom Norden 

Vill du jobba som läkare utomlands men inom Norden gäller samma regler som i andra EU-länder. Det är däremot lättare att få specialistutbildningar och liknande erkända. En annan fördel är att du inte behöver ansöka om uppehållstillstånd om du ska jobba som läkare utomlands längre än tre månader. Kontakta bara skatteverket i Sverige och i arbetslandet för att tydliggöra vart du ska betala skatt.  

Vet du med dig att du ska jobba som läkare utomlands i mer än sex månader rekommenderar vi att du söker medlemskap i landets läkarförbund. Som medlem i läkarförbundet får du hjälp och råd gällande bland annat anställnings- och lönevillkor. Planerar du en vistelse kortare än sex månader? Då har du som medlem i svenska läkarförbundet rätt till stöd från andra läkarförbund i Norden. 

Utanför EU, ESS och Schweiz 

Är drömmen att jobba som läkare utomlands utanför EU/ESS? Då är det viktigt att du i förväg ta reda på vad du behöver förbereda för att ha rätt att utöva läkaryrket i det nya landet. Du måste även ansöka om visum samt arbetstillstånd. Det kan också skilja sig mycket med anställningsvillkor och kollektivavtal jämfört med i Norden. 

I många fall behöver du själv förhandla dig till lön, semester, försäkringar, övertid med mera. Se till att du har ett utförligt arbetskontrakt som är signerat både av dig och din nya arbetsgivare innan du beger dig av. 

Organisationer

Att arbeta för en hjälporganisation är både viktigt och belönande. Det är garanterat något som kommer att vara utvecklande och stärka dig både professionellt och personligt.  

Att jobba som läkare utomlands för en hjälporganisation kan bland annat innebära att bistå med akuta hjälpinsatser vid katastrofer och kriser. En annan stor del av jobbet som läkare utomlands är att handleda och utbilda lokal vårdpersonal i landet. Det finns många olika internationella organisationer för dig som vill göra en insats som läkare utomlands. 

ST

För dig som legitimerad läkare som vill nå en specialistkompetens behöver du genomföra en ST under fem år. Du har möjlighet att tillgodoräkna dig en utlandstjänstgöring i din specialiserings-tjänstgöring (ST). En ST ska ske tillsammans med en handledare. Om du önskar att genomföra en del av tjänstgöringen utomlands ska detta finnas med i din utbildningsplan. Se till att delge din önskan om att jobba som ST-läkare utomlands med din handledare och verksamhetschef. Då detta måste beviljas samt så att du säkerställer att du efter genomförd ST har nått målen i målbeskrivningen. 

Jobb som lakare utomlands

Förberedelser 

Det krävs en del förberedelser och pappersarbete innan du är klar att jobba som läkare utomlands. Du kan behöva ansöka om visum eller arbetstillstånd beroende på vart du vill jobba som läkare utomlands. Planera din flytt och hitta ett nytt boende. Samt få din yrkeskompetens erkänd i arbetslandet. Exempelvis så är specialistbevis från Sverige allmänt accepterade. Men de måste i många fall styrkas med ett prov eller en provtjänstgöring i de flesta länder utanför EU.
Räkna med att det kan ta mellan sex till tolv månader från dess att du bestämt dig tills dess att du kan bege dig av för att jobba som läkare utomlands.

Du kan även behöva ta hjälp av en notarius publicus för att få alla papper i ordning. Det innebär en del kostnader som du emellertid kan begära ersättning för från din nya arbetsgivare. Kolla också med din nya arbetsgivare om det ställs krav på språkkunskaper eller krävs ett formellt prov för att styrka dina kunskaper. 

Vi rekommenderar att ordna ett besök i nya landet och på sjukhuset innan du flyttar för att jobba som läkare utomlands. Är tanken att du ska ta med dig familjen är detta är bra tillfälle för även dem att ses sig om och uppleva det nya landet. Ett tips är även att kontakta personer som redan jobbar där du blivit erbjuden jobb som läkare. Så att du kan bilda dig en uppfattning om din nya arbetsplats och dina nya kollegor samt få råd och tips inför flytten. 

Många arbetsgivare hjälper till med det praktiska. Det kan vara allt från boende, pappersarbete till skola för barnen om du har familjen med dig. Stäm av vad just din nya arbetsgivare kan bistå med när du ska jobba som läkare utomlands. 

Så ta chansen idag och börja jobba som läkare utomlands!

Jobba som lakare utomlands